Výstavba nízkoenergetického bydlení nás dovedla k rozšíření portfolia našich služeb o nabídku instalací tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla

Tento moderní zdroj tepelné energie našim zákazníkům zajistí příjemné, úsporné a ekologické vytápění ze vzduchu, vody nebo země.

Soustředíme se především na spolupráci s největším českým výrobcem tepelných čerpadel PZP Heating a.s. Naši technici procházejí pravidelným školením v oblasti instalace a servisu tepelných čerpadel – v oboru, který se neustále a rychle vyvíjí. Díky důkladnému vzdělávání se změnami a novinkami držíme krok a ihned je zavádíme do praxe. Nabízíme tak našim klientům vždy nejnovější informace a produkty.

Tepelná čerpadla obecně

Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na vyšší teplotu. Touto vyšší teplotou je tepelné čerpadlo schopno vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro toto přečerpání je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zabezpečuje správný chod tepelného čerpadla.

Poměr mezi získanou tepelnou energií a dodanou elektrickou energií se nazývá topný faktor tepelného čerpadla. Hodnota topného faktoru se většinou pohybuje od 3 do 5, podle toho při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje. Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je topný faktor tepelného čerpadla. Ideální pro tepelné čerpadlo je například podlahové vytápění, které provozujeme při teplotách kolem 35°C, a při tom je v domě dostatek tepla.

Nabízíme tyto dílčí služby

  • konzultace – odborné konzultace s projektantem při výběru a umístění systému tepelného čerpadla
  • projektování – zpracování projektové dokumentace je nutností pro výběr vhodného tepelného čerpadla a zdárný výsledek
  • příprava stavby – přivedení všech nutných rozvodů (otopná soustava, teplá užitková voda, elektroinstalace)
  • montáž – instalace tepelného čerpadla, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
  • servis – záruční a pozáruční servis nad rámec běžné záruky (poradenství, rychlá náprava poruchy atd.); možnost preventivních prohlídek tepelného čerpadla na přání

Dlouhodobě spolupracujema jako hlavní dodavatel stavebních prací se společností Relycon, s.r.o. Od založení společnosti v roce 2008 jsme získali řadu dobrých referencí u těchto zákazníků: Tesco, ALbert, Hypernova SK, KIK, Hervis Sports, H&M, Debenhams, Jena nábytek, Lidl a další.